Geschiedenis van het Joodse Weeshuis te Leiden

Deze website is een digitaal monument voor het Joodse weeshuis te Leiden. Dit weeshuis heeft van 1929 tot aan de ontruiming op 17 maart 1943 bestaan. Er is veel materiaal beschikbaar dat bedoeld was om in boekvorm gepubliceerd te worden. Deze publicatie was om diverse redenen niet mogelijk, vandaar dat deze gegevens nu via onze website beschikbaar wordt gesteld.

De volgende informatie is beschikbaar:
Op 4 mei 2018 is tijdens de algemene dodenherdenking extra aandacht geschonken aan het oppakken van Joodse mede-stadgenoten op 17 maart 1943. De Leidse Stadsdichteres Marianne van Velzen heeft hieraan een gedicht gewijd. , klik hier..
Filmer Niels Goudriaan heeft op eigen kosten een film gemaakt over de ontruiming van het weeshuis. Deze film is te koop via de website voor € 15. Stuur een email via contact
Er is een overzicht beschikbaar met de namen van alle mensen die op 17 maart 1943 zijn gedeporteerd. Ook de namen van de kinderen die waren ondergedoken zijn bekend. , klik hier..
Er is een overzicht beschikbaar met de gegevens van alle 162 kinderen die in het weeshuis hebben gewoond. Aan de gegevens van elk kind is een uitgebreide biografie gekoppeld. In een aantal gevallen voorzien van kopieën van orginele correspondentie. Deze namen zijn voorzien van een , klik hier..
In maart 2003 is ter gelegenheid van een tentoonstelling "Vervolging en bescherming, joden in Leiden 1933 - 1945" een boek uitgegeven. De auteur, Leonard Kastelijn, heeft daarna de tekst nog verder vervolmaakt. Deze tekst is nu op de website op te halen. , klik hier voor de tekst van het boek..
Bij het NIOD is een verzameling brieven uit Westerbork aanwezig die beschikbaar is gesteld door de weduwe van buurman Stoffels. Deze zijn nu met toestemming van het NIOD op de site te lezen. Klik hier..
De geschiedenis van het Joods Weeshuis te Leiden , klik hier..
Voor de bouwtekeningen van het Joods Weeshuis, klik hier..Voor foto's oude Weeshuis, klik hier..
Voor krantenartikelen van de opening van het Joods Weeshuis, klik hier..
In de periode 1929 t/m 1935 zijn verschillende foto's bewaard gebleven. Klik hier..
In de periode 1938 t/m 1943 zijn verschillende foto's bewaard gebleven. Klik hier..
In maart 1938 zou regent Leo Levisson zestig worden. Het had het weeshuis een aardige gedachte geleken om van alle 42 kinderen een fotootje te maken en allen die oud genoeg waren om dat te kunnen een felicitatiebriefje aan hem te laten schrijven (voor de zes kleinsten deed de kinderjuffrouw dat); de negen personeelsleden zouden natuurlijk niet achterblijven. Het geheel werd tot een fraai album gemaakt. Uit dit album is een selectie gemaakt, klik hier..
Na de oorlog is er een album van één van de meisjes (Lotte Adler) gevonden. Ze heeft het vlak voor de ontruiming aan een vriendin in bewaring gegeven. Bekijk de foto's
Pieter de Vries, een van de overlevenden had zijn eigen fotoalbumBekijk de foto's
In de winter 1939/1940 heeft de drogist Harteveld een groepje kinderen van het weeshuis gefilmd. Dit filmpje is het enige dat bekend is. Het is een WMV-bestand. Bekijk de film
Er zijn nog meer school gerelateerde foto's uit andere bronnen. Bekijk de foto's
Door de familie van Hyme Stoffels is een fotoalbum beschikbaar gesteld. Bekijk de foto's
Tijdens de herdenking in 2011 ontvingen wij het fotoalbum van Nathan Italie Bekijk de foto's
In 1942 zijn van alle oudere inwoners pasfoto's gemaakt. Mogelijk in verband met een mogelijke uitwijzing naar Engeland.Bekijk de foto's

"Een pot Piccalilly voor Westerbork". door Gerard Kerkvliet en Martin Uitvlucht was het eerste artikel over het Joods Weeshuis na de ontruiming. Lees het artikel. Overgenomen uit het Leids Jaarboekje 1988 van de Leidse Historische Vereniging.

Vanuit het Joods Weeshuis is er regelmatig correspondentie geweest met de Joodse Gemeenschap Leiden. Een deel daarvan is beschikbaar gemaakt: Ga naar het overzicht

Mevrouw Boersema-Bremmer heeft in 2008 haar master afgesloten met een werkstuk getiteld "Het voormalige Joodse Weeshuis te Leiden als Lieu de Mémoire." Lees het werkstuk

Bronnen

De tekst van de drie hoofdpagina's Bouw, Ontruiming en Na ontruiming zijn ontleend aan het boek "Van stadspolder tot beschermd stadsgezicht", Het ontstaan en de groei van de Professoren- en Burgemeesterswijk en Rijndijkbuurt. Uitgegeven in 2000 en herdrukt in 2001. Auteurs zijn Thomas van Duin en Kasper van Ommen.
Het laatste deel is geactualiseerd door Frans Hoek.

De namenlijsten zijn verschaft door Leonard Kasteleyn. Dit deel heeft zijn eigen verantwoording

De foto's zijn ter beschikking gesteld door Leonard Kasteleyn. De begeleidende teksten zijn van zijn hand.