ABRAHAM CORDANUS (BRAM) DEGEN

Leiden 27.10.1926 -
In weeshuis: 6.6.1930 - 13-7-1942 = ? jaar (van ? tot 15.8 jaar)

Moeder:
Theresia Degen Ongehuwd
Amsterdam 21.4.1907 - 16.4.1943 Sobibor

Bram heeft als een van de weinigen uit het weeshuis de oorlog overleefd en woont al sinds 1950 in Australië. In juli 1942, vlak vóór de eerste deportaties uit Amsterdam is hij vanuit het weeshuis naar de Catharinahoeve in Gouda gegaan. Daar was een tuinbouwopleiding van 'Palestinapioniers'; mensen die het land zouden helpen opbouwen. Een missie die het hart van weeshuisdirecteur Nathan Italie had.

Bram had samen met zijn moeder een niet zo bijster slimme truc uitgehaald om de G-1 verklaring te krijgen.
Hun werkwijze: we laten bij een notaris een officiële akte opmaken waarin staat dat die en die mijn vader is en met zo'n akte gaan we dan een G 1 papier halen.
De naam was gauw verzonnen. Op het moment dat deze daar voor gingen zitten reed er een auto voorbij met de naam Van Klaveren erop. Een uitstekende naam. Maar de woonplaats? Schiedam, bedachten ze. En de notaris maakte zijn akte op.
De heer Stoffels, onbekend met deze truc, wist dat de akte onvoldoende was en ging achter die meneer Van Klaveren in Schiedam aan. Het bleek een degelijk getrouwde man te zijn, die zo kwaad werd toen hij niet alleen door Stoffels maar ook door een ijlings ingeschakelde dominee werd lastig gevallen met vragen over een slippertje, dat hij ze bijna een flink pak slaag had gegeven.
De truc van Bram en zijn moeder kwam natuurlijk uit. Bram moest met de leugens voor de dag komen. Toen Van Klaveren uit Schiedam vernam hoe de vork in de steel zat en aan hem de excuses voor de kwalijke vermoedens werden gemaakt bood deze toch aan als vader in aanmerking te willen komen. "Nu vast staat dat ik de echte vader niet ben, wil ik wel doen alsof”, zei Van Klaveren, een gebaar dat Abraham Degen het leven heeft gered.