MIETJE (MINA) GOBES


Pasfoto 1942

Amsterdam 21.12.1899 - 26.03.1943
Werkt in weeshuis: 11.06.1929 - 17.03.1943
Gedeporteerd: 23.03.1943

Mina werkt bij het Weeshuis als kinderjuffrouw.