EVA HERSKOVITS

Hannover 8.3.1928 -
In weeshuis: 18.6.1941 - 7.11.1941 = 0.4 jaar (van 13.3 tot 13.7 jaar)
Naar Hannover 7.11.1941

Vader:
Samuel Herskovits
Polen 3.3.1881 -
Moeder: Helene Kiss
Polen 19.4.1894

Tweelingzuster:
Ruth
8.3.1928

Duitse nationaliteit

Eva heeft in het Burgerweeshuis in Amsterdam gewoond. Ging op 8.11.1939 naar de Thobeckestraat 37, H. Meyer.
Op 7.11.1941 vertrokken naar Hannover. Vandaar zal zijn naar Cuba vertrekken!!. Emigratie was in augustus 1941 in principe verboden.
De tweelingzus Ruth is op dezelfde datum gevestigd aan de Thorbeckestraat 17, Bloemkoper. Vanaf 16.4.1940 naar Tieboel Sigenbeekstraat, Bloemkoper.
Op dezelfde datum vertrokken met dezelfde bestemming.
Beide hadden alleen geboorteacte.