DIDIA KLEIN


Pasfoto 1942

Parijs 12.5.1925 - 6.5.2001 Bergen Noordholland
In weeshuis: 10.2.1930 - 17.2.1943 (van 4.8 tot 17.10 jaar)
18.3.1943 Westerbork
21.9.1943 Auschwitz
19.1.1945 Ravensbruëck
1.4.1945 Buchenwald; daar wordt zij bevrijd op 26.4.1945

Vader:Onbekend
Moeder:
Elisabeth Marianne Klein
Den Helder 22.7.1887 -
30 of 31.11 of 12.1924 ambtshalve in Parijs en 29.11.1925 terug uit Parijs.
Man:
Heintz Cahn
Kerkrade 29.8.1920

Didia woonde in Amsterdam. Haar man gaf in Westerbork als laatste adres op Kerkrade, Schaesberg 60.

Didia was bevriend met Corrie Frenkel; zij zaten in dezelfde klas op de ULO

Didia heeft de oorlog overleefd door op 10 mei 1943 een (schijn)huwelijk aan te gaan met één van de musici van het kamporkest. Zie haar huwelijksacte
Zij is in stilte begraven in Bergen NH. Zij woonde daar als D. de Boer - Klein

In het NIOD-archief is een brief van Didia bewaard gebleven uit Westerbork van 2 mei 1943, gericht aan de familie Stoffels.
Zij vertelt hierin dat de meisjes Mogendorff met hun ouders "vertrokken" zijn samen met Sally Montezinos. Verder vraagt ze om een hele lijst met kleding en noodzakelijk toiletartikelen. Lees de brief...

Op 9 september 1943 stuurt ze een briefkaart uit Westerbork naar de familie Stoffels. Ze heeft het de laatste maanden zo druk gehad dat ze haar schrijfbeurt heeft laten voorbijgaan. Ze verwacht dan spoedig af te reizen. Ze ondertekent de briefkaart met D. Cahn-Klein. Lees de briefkaart...

Na de oorlog stuurt ze op 19 juli 1945 een brief aan Juffrouw Burgerhout. Ze denkt dan dat ze de enige overlevende van het weeshuis is. Deze brief is terug gevonden in het archief van de familie Stoffels. Lees deze brief...

NB. De brieven van Didia behoeven toelichting. De kinderen kregen hun kleding van het weeshuis. Als ze weg gingen naar een betrekking of zoiets, dan kregen ze een komplete uitzet mee. In dat kader zijn haar vragen om kleding heel normaal.
Frans Hoek