EGON LAPIDAS

Treuburg 13.1.1924 -
In weeshuis: 15.11.1922 - 13.2.1934 = 0.2 jaar (van 9.10 - 10.1 jaar)

Geen aanvullende gegevens in politiearchief Leiden.

Kwam ui Amsterdam. Half februari 1934 naar Waandith?.