DE KINDEREN RITMEESTER

SALOMON
Amsterdam 16.3.1928 - 21.5.1943 Sobibor
In weeshuis: 9.9.1932 - 17.3.1943 = 10.6 jaar (van 4.5 tot 15.3 jaar)
Gedeporteerd: 18.8.1943 (met Izaak en Gerrit)

BAREND
Amsterdam 20.4.1930 - 4.6 1943 Sobibor
In weeshuis: 9.9.1932 - 6.3.1939 = 6.5 jaar (van 2.4 tot 8.10 jaar)
Gedeporteerd: 1.5.1943 (met vader)

Vader:
Hartog Ritmeester , lompenbewerker, melkbezorger
Amsterdam 13.11.1894 - 4.6.1943 Sobibor
Moeder:
Rebecca Groen
Amsterdam 1.3.1895 - 9.5.1932
Broers en zussen:
Emanuel
Amsterdam 29.7.1913
Niet gedeporteerd; 15.7.1943 ontslagen uit Westerbork [ondergedoken?]
Levie
Amsterdam 7.2.1917
Blijft bij vader
Kaatje
Amsterdam 23.10.1918
Branca
Amsterdam 3.9.1920
Daniel
Amsterdam 3.9.1920
Izaak
Amsterdam 5.1.1927

Salomon en Barend kwamen van Amsterdam, Nieuwe Kerkstraat 88.
Barend ging naar de Rudelsheimstichting, Verdilaan 10, Hilversum.
Korte Houtstraat 5 werd in Westerbork als laatste adres genoteerd van Barend, zijn vader Hartog, Emanuel en Izak

Salomon was bevriend met Hans Kloosterman.

Op 14 april 1943 stuurt Salomon Ritmeester een briefkaart uit Westerbork. Alles in dank ontvangen.