Brieven uit Westerbork

Na de dood van haar man heeft mevrouw Stoffels de brieven en briefkaarten die ze uit Westerbork hebben ontvangen geschonken aan het NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogs Documentatie).
Met toestemming van het NIOD zijn deze brieven nu ter inzage op deze website. Hiermee wordt het overzicht kompleter.

NB. De brieven met verzoeken om spullen behoeven toelichting. De kinderen kregen hun kleding en andere spullen van het weeshuis. In dat kader zijn vragen om kleding etc heel normaal.
Frans Hoek