Correspondentie Joods Weeshuis

In het archief van de Nederlands Israelitische gemeente is nog een aantal documenten over het Joods Weeshuis aanwezig. Onderstaand een selectie hieruit: