Fotoalbum Nathan Italie, foto 1

Betreft het album van Nathan Italie

Tijdens de herdenking van de ontruiming van het Joods Weeshuis in 2011 kregen wij van een dochter van Betsy Wollf een fotoalbum.
Voor zover wij kunnen nagaan is dit het fotoalbum van de directeur van het weeshuis Nathan Italie.
Dit album is direct na de ontruiming door Hyme Stoffels uit het weeshuis gehaald. Er ontbreken een groot aantal foto's uit het album. Deze vinden we terug in de albums van Hyme Stoffels en Pieter de Vries. Zeer waarschijnlijk zijn de foto's op een gegeven moment verdeeld en is het restant naar Betsy gegaan.

Hanna Italie 1938

Vóór het ouderlijk huis (het weeshuis) Achter haar de zijgevel van Cronesteinkade 20. Rechts op de achtgergrond het koor van de Petruskerk aan de Lammenschansweg.